هرروزه بر کاربران برنامه‌های پیام‌رسان افزوده می‌شود. این برنامه‌ها با قابلیت‌های متنوعی که به کاربران ارائه می‌دهند و در فواصل زمانی نیز بر تنوع آن می‌افزایند، مشتریان و طرفداران خود را راضی و به آن می‌افزایند. با توجه به اما و اگرهایی که در پشت پیام‌رسان‌های غیروطنی وجود دارد، خوب است که با پیام رسان ایرانی سروش نیز آشنا شویم.


ادامه مطلب ...