پایگاه مقاومت شهید دکتر شهریاری دانشگاه فسا
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳٩٤ توسط طهماسبی