سخنرانی دکتر رائفی‌پور

آخرالزمان و رسانه

مهدویت و ماهواره

مشکلات اجتماعی ماهواره