عید فطر، عید بزرگ عبادت و بندگی بر روزه داران مبارک باد.