باز هم زائرتان نیستم، از دور سلام!

ای هشتمین چراغ هدایت، باز هم میلادت بهانه‌ای شد که یادمان بیاید ضامنی داریم، که یادمان بیاید ایران کوهی دارد که در تندباد حادثه‌ها، پابرجا بماند.

آقای مهربانی، سلام دور ما را بپذیر!