آغاز ماه سراسر شکوه ذیحجه با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س)، تجلی دیگری می‌یابد. ازدواجی که سادگی و صمیمیت طرفین، آن را به یک الگوی کامل برای نسل جوان مبدل می‌سازد. برخلاف مراسم‌هایی که کنون در کشور اسلامیمان برگزار می‌گردد، که صرف نظر از مخارجی که میهمانان صرفا جهت دیده شدن و ابراز خود، بر خویش تحمیل می‌کنند، خانواده عروس در تهیه جهیزیه و خانواده داماد در مهیاسازی مراسم عروسی، سعی در تدارک هرچه بیشتر و بالاتر از معیارهای معمول می‌نماید تا مراسم و جهیزیه‌ای به یادماندنی داشته باشد.


بهای این تجمل چیست؟ کم شدن ازدواج بدترین اثری است که می‌تواند داشته باشد و پیامدهای آن، دامن‌گیر جامعه شده‌است، بی میلی جوانان به ازدواج یعنی ایجاد ارتباط ناسالم با جنس مخالف، برای ارضای غریزه که خواه ناخواه در وجود همه انسان‌ها، وجود دارد و روز به روز این نوع ارتباطات رو به گسترش است. تا وقتی که این تجملات و درکنار آن خودنمایی‌ها در مجالس وجود دارد، به ایجاد خانواده‌هایی بر مبنای سادگی و آموزه‌های ناب اسلامی و جهت ایجاد آرامش زوجین، نمی‌توان دل بست.