استفتائات 1

پاسخ:

دفتر آیت اله مکارم شیرازی

استفاده شخصی از بیت المال جایز نیست، مگر در مواردیکه مقررات اجازه میدهد یا اینکه با اجازه مسئولینی که در این حیطه اختیارات قانونی دارند، بوده باشد.

پاسخ:

دفتر آیت اله صافی گلپایگانی

تابع مقررات اداره مذکور است.

پاسخ:

دفتر آیت اله سیستانی

جایز نیست مگر با اجازه مسئول صلاحیت دار

سوال : با سلام.اگر آقا یا خانمی از صحبت کردن همسر کارمندش با کارمندان جنس مخالف رضایت نداشته باشد.آیا این کارمند میتواند صحبتهای خارج از مسایل کاری را,البته با رعایت موازین اخلاقی با جنس مخالف داشته باشد? مثلا صحبت درمورد وضعیت مالی,اجتماعی,روزمره و ...

پاسخ:

دفتر رهبر معظم انقلاب

به زنان توصیه می شود که در صحبت کردن با جنس مخالف به حد ضرورت بسنده کنند چون معمولا زنان با صحبت کردن با مرد نامحرم لذتی نمی برند ولی اگر زنان صدای انها تهییج کننده باشد و یا اینکه طرف مقابل از افرادی باشد که به تعبیر قران « فی قلوبهم مرض» صحبت کردن درمورد اموری که مربوط به محل کار نیست مثل وضعیت مالی و زندگی روزمره و صحبت های خانوادگی و امثال اینها ممکن است برای مرد نامحرم احساس لذت و تهییج دست بدهد و در حالی که زن از این نکته غافل است .صحبت با نامحرم درغیر مورد ضرورت جایز نیست حال که شوهر هم ناراضی است عقوبت شدیدتر دارد گرچه شوهر هم راضی باشد خداوند ناراضی است.

پاسخ:

دفتر آیت اله مکارم شیرازی

از صحبتهای غیر ضرورری با افراد نامحرم پرهیز نموده و به نحوی عمل نکند که اسباب نارضایتی همسر و سست شدن کانون خانواده فراهم شود.

پاسخ:

دفتر آیت اله صافی گلپایگانی

با رعایت موازین شرعی از نگاه نکردن و عدم قصد لذت برای ضرورت مانعی ندارد.

پاسخ:

دفتر آیت اله سیستانی

این گونه روابط که همواره با بیم افتادن به گناه – هر چند به صورت تدریجی – همراه است جایز نیست، همچنانکه شوخی کردن و وارد شدن در گفته های نا اخلاقی و عاشقانه حرام می‌باشد.

سوال : خانمی کارمند هستم. وضعیت مالی نسبتا مناسبی دارم. آیا میتوانم بی اطلاع شوهرم مبلغی از حقوقم را به مستضعفین کمک کنم؟

پاسخ:

دفتر رهبر معظم انقلاب

بخشش و هدیه از مال خودتان ایرادی ندارد.

پاسخ:

دفتر آیت اله مکارم شیرازی

اگر از درآمد خود هزینه می‌کند و نیازی به اجازه شوهر ندارد اما خوب است به گونه ای رفتار شود که موجب اختلاف نگردد.

پاسخ:

دفتر آیت اله صافی گلپایگانی

از مال خودتان مانعی ندارد.

پاسخ:

دفتر آیت اله سیستانی

به خودی خود جایز است.

دولتخواه – مسئول امور بانوان

/ 0 نظر / 31 بازدید