ازدواج آسان

بهای این تجمل چیست؟ کم شدن ازدواج بدترین اثری است که می‌تواند داشته باشد و پیامدهای آن، دامن‌گیر جامعه شده‌است، بی میلی جوانان به ازدواج یعنی ایجاد ارتباط ناسالم با جنس مخالف، برای ارضای غریزه که خواه ناخواه در وجود همه انسان‌ها، وجود دارد و روز به روز این نوع ارتباطات رو به گسترش است. تا وقتی که این تجملات و درکنار آن خودنمایی‌ها در مجالس وجود دارد، به ایجاد خانواده‌هایی بر مبنای سادگی و آموزه‌های ناب اسلامی و جهت ایجاد آرامش زوجین، نمی‌توان دل بست.

/ 0 نظر / 73 بازدید